top of page
era digital.png

Senarai Ruang AktivUKM

Persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif perlulah disokong dengan pembangunan ruang pengajaran dan pembelajaran fizikal yang menyokong pembelajaran aktif dan dilengkapi dengan teknologi digital dan futuristik bagi pensyarah. Pembangunan ruang ini berpaksikan tiga aspek iaitu pedagogi, ruang, dan teknologi, yang digabungkan dengan tujuh lapisan spektrum keselesaan (comfort), estetik (aesthetic), aliran (flow), kesaksamaan (equity), percambahan (blending), kebolehlaksanaan (affordance), dan kebolehgunaan semula (repurposing). 

bottom of page