top of page

UKMFolio

UKMFolio merupakan pelantar rasmi

e-Pembelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pelantar ini digunakan untuk pembelajaran tidak segerak (asynchronous)

dan peperiksaan dalam talian bagi meningkatkan pedagogi dan ekologi pembelajaran yang mampan.

Studying Online

UKMFolio merupakan pelantar rasmi e-Pembelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pelantar ini digunakan untuk pembelajaran tidak segerak (asynchronous) dan peperiksaan dalam talian bagi meningkatkan pedagogi dan ekologi pembelajaran yang mampan. Dilengkapi dengan Dashboard Blended Learning bagi memantau kursus pembelajaran teradun, selari dengan Dasar e-Pembelajaran Negara (DePAN 2.0) yang menggariskan peratusan kursus keseluruhan universiti yang dijalankan dalam mod pembelajaran teradun hendaklah dicapai sebanyak 70% dan ke atas. Manakala, di peringkat UKM sendiri, di bawah Pelan Strategik T.E.R.A.S Universiti Kebangsaan Malaysia 2021-2025, hendaklah mencapai 75% dan ke atas.

Pemakluman Sepanjang 
Tahun 2022

bottom of page