top of page
Assembly Hall

DASAR
e-PEMBELAJARAN

E-pembelajaran untuk pembelajaran yang berkualiti, fleksibel, dan kolaboratif untuk menghasil graduan yang serba boleh dan kompetitif di arena global.

TUNGGAK DASAR
e-PEMBELAJARAN NEGARA (DePAN)

Dasar e-Pembelajaran Negara (DePan) versi 1

Buku Amalan Kualiti MOOC Malaysia

Garis Panduan Pelaksanaan

Pembelajaran Teradun Gantian

e-Learning Guidelines for Malaysian HEIs

e-Learning Guidelines for Malaysian HEIs

Playbook Pengajaran

dan Pembelajaran Dalam Talian

PENYATA DASAR

E-pembelajaran untuk pembelajaran yang berkualiti, fleksibel, dan kolaboratif untuk menghasil graduan yang serba boleh dan kompetitif di arena global. 

bottom of page