top of page

DOKUMEN
PENGAJARAN-UKM

Dokumen-dokumen Pengajaran-UKM boleh dimuat turun melalui pautan yang disenaraikan seperti di bawah.

kuri_docu_Vecteezy_1_edited_edited.jpg
PEKELILING PENGAJARAN-UKM

Pekeliling Pengajaran-UKM

2023

pdf.png
pdf.png
pdf.png
pdf.png
pdf.png
pdf.png

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.9/2023:

Penyetaraan Taraf Kursus Sistem Maklumat Pelajar (SMP)

 

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.5/2023:

Proses Pengarkiban Kursus, Gugur Dan Daftar Pelajar Di UKMFOLIO™

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.3/2023:

Proses Pengarkiban Kursus, Gugur Dan Daftar Pelajar Di UKMFOLIO™

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.2/2023: 

Pindaan Terma Rujukan Penolong Dekan (Kualiti

& Strategi) Dan Penolong Dekan

 

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.1/2023:

Garis Panduan PdTP Menggunakan Pelantar UKMFolioPDt

Pekeliling Pengajaran-UKM

2022

pdf.png
pdf.png
pdf.png
pdf.png
pdf.png
pdf.png
pdf.png
pdf.png
pdf.png
pdf.png
pdf.png
pdf.png

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.9/2022

Garis Panduan Program Sijil Profesional Versi 2 (2022)

 

Lampiran 1: Garis Panduan Sijil Profesional Versi 2

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.8/2022

Garis Panduan Pembelajaran Terbuka dan Jarak Jauh “Open And Distance Learning” (ODL) 

 

Lampiran 1: Garis Panduan ODL

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.7/2022

Proses Pendaftaran Pelajar, Pengarkiban Kursus dan Gugur Pelajar di UKMFolio™

Poster Pekeliling Pengajaran UKM Bil.7/2022

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.6/2022

Pematuhan Terhadap Domain Hasil Pembelajaran Kerangka Kelayakan Malaysia 2.0 

 

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.5/2022

Kadar Bayaran Honanorium  Penilai Luar, Penasihat Luar Dan Lembaga Penasihat 

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.4/2022

Proses Pendaftaran Pelajar, Pengarkiban Kursus dan Gugur Pelajar di UKMFolio™

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.3/2022

Pemerkasaan Pengurusan Peperiksaan Dalam Talian UKM

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.2/2022

Proses Pengarkiban Kursus, Gugur Dan Daftar Pelajar di UKMFolio™

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.1/2022

Panduan Fitur Hide Bagi Peperiksaan Dalam Talian (PdT)

Pekeliling Pengajaran-UKM

2021

pdf.png
pdf.png
pdf.png
pdf.png
pdf.png

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.5/2021

Garis Panduan Tambahan Masa Peperiksaan Akhir Secara dalam Talian Menggunakan UKMFolio™ Bagi Tujuan Teknikal

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.4/2021

Tarikh Pengarkiban Kursus dan Gugur Pelajar di UKMFolio™

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.3/2021

Pelanjutan Tarikh Pengarkiban Kursus Dan Gugur Pelajar Di UKMFolio™

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.2/2021

Proses Pengarkiban Kursus, Daftar Dan Gugur Pelajar Di UKMFolio™

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.1/2021

Garis Panduan Pelantikan Penasihat Luar (External Advisor) & Penilai/Pemeriksa Luar (External Examiner) (Pindaan 2021)

Pekeliling Pengajaran-UKM

2020

pdf.png
pdf.png
pdf.png
pdf.png
pdf.png
pdf.png
pdf.png
pdf.png
pdf.png
pdf.png
pdf.png
pdf.png

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.12/2020

Portal Rasmi Pengajaran Dan Pembelajaran UKM

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.11/2020

Garis Panduan Peruntukan Kaedah Menangani Isu Integriti Akademik Mahasiswa: Peperiksaan dalam Talian menggunakan Fitur dalam UKMFolio™

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.10/2020

Garis Panduan Perkongsian Terbaik Pentaksiran Dalam Talian (PdT)

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.9/2020

Garis Panduan Penilaian dan Pentaksiran dalam Talian

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.8/2020

Garis Panduan Peperiksaan Buka Buku

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.7/2020

Garis Panduan Penggunaan Asas UKMFolio™ dalam Kalangan Pensyarah

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.6/2020

Garis Panduan Penggunaan Asas UKMFolio™ dalam Kalangan Pelajar 

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.5/2020

Pengarkiban Kursus-Kursus di UKMFolio™

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.4/2020

Formula Pembelajaran Teradun UKMFolio™

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.3/2020

Pemakluman Pendaftaran Kursus dan Pelajar Semester 1 2020/2021 di UKMFolio™

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.2/2020

Ralat: Garis Panduan Pelantikan Penasihat Luar (External Advisor) & Penilai/Pemeriksa Luar (External Examiner)

Pekeliling Pengajaran-UKM Bil.1/2020

Garis Panduan Penyediaan Dokumen Program Pengajian: Permohonan Program/Kursus Baharu dan Semakan Program/Kursus Versi 4 (Pindaan 2020)

PETIKAN MINIT MESYUARAT SENAT
pdf.png

Penawaran Program Integrasi Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dan Sarjana (Tahap 7, MQF)

DASAR PdP (Semakan 2016)
pdf.png
bottom of page